fbpx
Pogoji poslovanja 2018-07-03T16:35:44+00:00

POGOJI POSLOVANJA

STUDIOPLANET

Pogoji poslovanja STUDIOPLANET-a

Splošni pogoji spletne trgovine www.studioplanet.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino www.studioplanet.si (v nadaljevanju tudi » ponudnik storitev« ali Studioplanet) upravlja podjetje IMPERIOM d.o.o.

Osnovni podatki podjetja:

Sedež podjetja:

Imperiom d.o.o.
Runkova 2, Ljubljana, Slovenija
DDV ŠT.: SI56020791 (podjetje Imperiom d.o.o. je davčni zavezanec)
matična številka: 7214740000
Odgovorna oseba: Mišo Tošić

Poslovni prostori, studio:
Studioplanet, Runkova 2, 1000, Ljubljana
studio@studioplanet.si
Stacionarna številka: 01 292 60 64
Mobilna številka: 064 289 800

Podjetje Imperiom d.o.o., v nadaljevanju STUDIOPLANET, je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti uporabnika spletne trgovine STUDIOPLANET, ter urejajo poslovni odnos med STUDIOPLANET in kupcem oz. naročnikom ali stranko.

Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa storitev na drugih lokacijah podjetja Imperiom d.o.o., ki se uporabljajo za izvedbo storitev STUDIOPLANET.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa ( v času oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila dodatno potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja, z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.
Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani: www.studioplanet.si/pogoji-poslovanja. Uporabnik si jih prav tako lahko prenese na svojo elektronsko napravo s klikom na datoteko v pdf formatu, ki se nahaja desno od tega besedila.
Splošni pogoji poslovanja so prav tako na vpogled v poslovnem prostoru, v video studiu: Studioplanet na Runkovi 2 v Ljubljani.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu.
Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročil.

Vrste uporabnikov

Postopek za oddajo naročila smo zaradi lažje uporabnosti poenostavili, tako
STUDIOPLANET ne zahteva registracije uporabnikov v spletno trgovino, spletni nakup se opravi kot Gost.

Nakup kot Gost lahko opravite tako, da izpolnete zahtevana polja (ime, priimek, telefonska števila, email, država prebivališča).
Do potrditve naročila imate možnost spremembe vnešenih podatkov.

Cene

Vse cene že vsebujejo DDV, razen, če je ob ceni izrecno zapisano drugače.

Cene, prikazane na STUDIOPLANET se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene časovne veljavnosti. Od trenutka sklenitve prodajne pogodbe (t.j, ko po uspešnem nakupu prejmete elektronsko sporočilo naslovljeno kot Potrditve naročila) so vse cene in drugi pogoji fiksirani in zavezujejo ponudnika storitev in kupca.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena storitve spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik storitev kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Spletne cene – so cene, ki veljajo za uporabnike spletne trgovine STUDIOPLANET v primeru izvedbe nakupa preko spletne trgovine skladno s plačilnimi in dostavnimi pogoji veljavnimi za spletno trgovino www.studioplanet.si in so enake kot redne cene za kupce, ki storitev plačajo na drugih lokacijah, kjer podjetje izvaja svoje storitve.

Posebne akcijske cene – so cene, ki veljajo za nakup v določenem obdobju, ali do določenega datuma, ki je jasno razviden iz ponudbe na spletni strani ali iz ostalih medijev oglaševanja in obveščanja.

Cene za večje skupine – so cene za skupinske nakupe (recimo šole) in veljajo za minimalno število naročil kakor je zapisano v vsakem paketu posebej. Vsak posameznik lahko na spletni strani opravi ločen nakup za 1 osebo po ceni, ki velja za skupine s tem, da pod opombe pripiše kateri skupini se pridružuje (recimo glasbena šola Kamnik). Termin snemanja uskladimo, ko prejmemo vsaj toliko plačil, ki so potrebna za skupinsko ceno za posamezno storitev.

Posebna cena za novonastala podjetja velja za nakup za vse pravne osebe, ki so svojo dejavnost registrirale v zadnjem letu od dneva nakupa storitve. Izpis iz javne baze podatkov velja kot potrdilo (Ajpes…). Naprošamo, da potrdilo ni starejše od 14-ih dni.

Tako so do posebne cene za novonastala podjetja, ki na primer opravijo nakup 9.5.2018, opravičene vse pravne osebe, ki so registrirale dejavnost med 9.5.2017 in 9.5.2018.

Cene, kjer je potrebno doplačilo. Vse cene na različnih lokacijah zajemajo snemanje na lokaciji do 20 km iz Ljubljane ( kar je tudi označeno pri vsakem paketu posebaj), za ostale lokacije se doplača kilometrina po ceniku, ki znaša 0,33 eur/km.

Individualne ponudbe:

Naročnik lahko izbere tudi storitev, ki ni objavljena na spletni strani in zajema obširnejše storitve kot so sicer paketi objavljeni na spletni strani – v tem primeru stranka pošlje povpraševanje, Studioplanet pa pripravi posebno ponudbo z razčlenjenim predračunom.

DARILNI BONI IN KODE ZA POPUST

Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Na fizičnih lokacijah, kjer podjetje izvaja svoje storitve, so darilni boni na voljo po ceni, ki je enaka njihovi ceni iz spletne trgovine STUDIOPLANET.

Pri plačilu storitev na fizični lokaciji je prav tako možna unovčitev darilnih bonov.

DOGOVOR TERMINA, DOSTAVA POSNETKOV IN STROŠKI DOSTAVE

Po uspešno izvedenem plačilu (predračun, kreditna ali debetna kartica, Paypal..) in ko je plačilo vidno na našem poslovnem računu se dogovorimo za termin snemanja.

Po opravljeni storitvi, snemanju in montaži, kupec prejme video posnetek v video formatu, ki si ga vsak kupec sam naloži preko po elektronski pošti posredovane povezave. Prenos je za kupca brezplačen.

Kupec si mora posnetek prenesti v roku enega meseca (1 mesec) od dneva, ko je prejel elektronsko sporočilo s povezavo do posnetka.

Kupec s sprejetjem pogojev poslovanja tudi dovoljuje ponudniku storitev, da lahko STUDIOPLANET video posnetke hrani največ 1.mesec od dneva, ko je kupec obveščen, da si lahko posnetek naloži.

Primer: elektronsko sporočilo je s povezavo kupcu posredovano 9.5.2018, iz česar sledi, da si mora kupec svoj posnetek naložiti najkasneje do 9.6.2018, saj bo naslednji dan, t.j 10.6.2018 njegov posnetek, kot tudi ves arhivski video material, ki je bil posnet za namene končnega videa, dokončno izbrisan.

Vaš material lahko hranimo dalj časa, v tem primeru zaračunamo 9.99 eur/mesec kot nadomestilo za naše tehnične storitve. Prosimo kontaktirajte nas za ponudbo.
V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj se lahko obrnete na našo podporno službo na studio@studioplanet.si ali
Stacionarna številka: 01 292 60 64
Mobilna številka: 064 289 800 in sicer vsak delavnik od 9.00-19.00 ure.

ROKI ZA IZVEDBO STORITEV

STUDIOPLANET se zavezuje, da bo izvedbo storitve po uspešno opravljenem plačilu in potrditvi naročila omogočil po predhodnem dogovoru s kupcem, vendar najkasneje v roku enega meseca od datuma veljavnosti pogodbe -razen v primerih, ko stranka sama želi storitev opraviti kasneje kar pisno potrdita.

Kupec se zavezuje, da bo v dogovoru s ponudnikom plačano storitev omogočil opraviti najkasneje v enem mesecu od dneva prejetja potrditvenega sporočila, razen, če se ponudnik storitev in kupec dogovorita in pisno potrdita drugače.

Vsaka stranka ima po potrditvi termina snemanja zaradi vpliva višje sile možnost enkrat spremeniti termin, sicer ji pravica do termina propade. Prav tako velja za STUDIOPLANET, ki ima možnost zaradi višje sile enkrat spremeniti predhodno dogovorjen termin snemanja.

Velja še:

Kadar je predmet naročila storitev, ki jo mora ponudnik izvesti ali zagotoviti po navodilih stranke, mora ponudnik storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, splošnih pogojih poslovanja ali v (pisni) korespondenci med ponudnikom in kupcem. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oziroma postavke storitve, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oziroma postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika storitev nujno ali koristno sodelovanje naročnika (npr. izbira med več opcijami, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo, ipd.) in naročnik zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za 3 krat. Če je to mogoče, lahko ponudnik v takem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto naročnika. V takem primeru naročnik od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in naročnik tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ponudnik reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto storitev, ki jih ponudnik opravi na izrecno željo kupca oz. naročnika v neprimerno kratkem roku, ponudnik ne jamči.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Določene storitve ponudnika storitev so odvisne od splošnega delovanja internetnega omrežja. Naročnik razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči, za neprekinjeno in nemoteno delovanje. Ponudnik za potrebe strežniških kapacitet sodeluje z zanesljivimi podjetji, ki zagotavljajo kvalitetne strežnike in varnost podatkov. Ponudnik storitev ni lastnik strežniške opreme. Ponudnik opravi vsa dela povezana z nalaganjem video posnetkov na strežnik, kakor tudi spremlja vsa pomembna obvestila vezano na varnost in posodobitve.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav tretjih oseb.

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja splošnih pogojev, ima ponudnik storitev pravico naročniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti pogodbo o sodelovanju, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

V kolikor naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima ponudnik pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo.

IZKLJUČITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA TER ODGOVORNOST NAROČNIKA

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala naročniku, če je škoda posledica:
– ravnanja naročnika ali osebe, za katero naročnik odgovarja oziroma deluje v naročnikovem interesu;
– ravnanja tretjih oseb;
– višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je naročnik plačal ali bi ga bil moral plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi naročniku ali z njim povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Dostopnost informacij

STUDIOPLANET se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

1. podatke o podjetju, ki stoji za STUDIOPLANET (ime in sedež podjetja, matična številka ter davčna številka),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene lastnosti storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
4. dostopnost storitev (vsaka storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, je kupcu dostopna v razumljivem roku),
5. pogoje dostave posnetkov
6. ali vse cene na strani Studiplanet.si že vsebujejo DDV
7. način plačila
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

In sicer na način, da kupec pred oddajo naročilo posebej označi, da je prebral in je seznanjen s Pogoji poslovanja objavljenih na spletni strani Studioplanet, posebej s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med STUDIOPLANET in kupcem je v spletni trgovini STUDIOPLANET sklenjena v trenutku, ko STUDIOPLANET kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: POTRDITEV NAROČILA).

Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za STUDIOPLANET kot za kupca.

Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

STUDIOPLANET omogoča naslednje načine plačila:

– z nakazilom na račun STUDIOPLANET po ponudbi/predračunu
– s plačilno oziroma kreditno kartico: Visa, Visa Electron, MasterCard in Maestro.
– s Paypalom

Pri plačilih s karticami:
S klikom na gumb ‘Oddaj naročilo’ boste preusmerjeni na varno bančno povezavo, na Intesa Sanpaolo Bank. Na bančnih straneh vnašate vse občutljive podatke in dokončate plačilo. Po uspešnem nakupu vas bančna stran preusmeri nazaj na www.studioplanet.si kjer se vam pojavi obvestilo o uspešnem nakupu.

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun STUDIOPLANET po ponudbi/predračunu, pri čemer še vedno velja spletna cena

Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave.

Na sedežu podjetja oz. v poslovnih prostorih STUDIOPLANET je možno plačilo s plačilno oziroma kreditno kartico (Visa, Visa Electron, MasterCard in Maestro. – le za imetnike novih kartic).

Plačilo z vrednotnicami ali gotovino ni mogoče. Plačilo je možno izvesti z darilnim bonom STUDIAPLANET, kar pomeni, da je bilo plačilo preko spletne strani ali bančne kartice že izvedeno v obdobju zadnjih 12 mesecev, darilni bon pa predstavlja dokazilo, da že plačana storitev še ni bila uporabljena.

Veljavnost darilnih bonov
Darilni boni veljajo 12 mesecev od dneva nakupa.

Plačilne in kreditne kartice
V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

1. plačnik (podatki uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
2. po potrditvi naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z dogovorom s STUDIOPLANET.

Odstop od pogodbe in izpolnitev obveznosti iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-NPB10)

Kot je določeno v 43. členu (2. elineja 5. odstavek) Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe kadar gre za blago, ki je izdelano po meri oz. natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Zato v pravnem smislu na STUDIOPLANET možnosti odstopa od pogodbe po izvedenem plačilu ni.

Zavedamo se, da si kupec včasih premisli o nakupu, zato vseeno omogočamo odstop od pogodbe (ki prične veljati v trenutku, ko prejeme prvo sporočilo o potrditvi naročila naslovljeno: Potrditev naročila) v 7 dneh po prejemu tega obvestila, če medtem storitev, (snemanje) , še ni bila opravljena. Enako velja za pravne osebe.

V primeru odstopa od pogodbe bo vračilo opravljenih vplačil izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14-ih dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če potrošnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo. Potrošnik zaradi vračila vplačanega zneska ne nosi stroškov. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: studio@studioplanet.si z naslovno vrstico: ODSTOP OD POGODBE ali pošlje na naslov Studioplanet, Runkova 2, 1000, Ljubljana.
Datum poslane elektronske pošte ali datum tiskane oblike oddane preko pošte, se šteje kot prvi dan 7 dnevnega roka.

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo desno od tega besedila.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila uporabljena koda za popust ali promocijska
koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek.

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne plačniku, kot je navedeno pri plačilu kupnine.

Potek nakupa kot darilo, z darilnim bonom:

Vse naše pakete lahko kupite kot darilo, vsi pogoji poslovanja ostajajo enaki, s tem, da pred plačilom vnesete kontaktne podatke obdarovanca (ime, priimek ter e-mail naslov) in vaše sporočilo.

Izbrano osebo takoj, najkasneje pa v enem delovnem dnevu- po vašem uspešno izvedenem nakupu, o tem obvestimo preko elektronske pošte. V kolikor se oseba ne odzove s klicem ali drugačnim kontaktom v roku enega tedna, vas o tem obvestimo preko elektronske pošte.

Izdaja računa

V primeru, da ste fizična oseba ali pravna oseba, ki ni zavezanec za DDV, STUDIOPLANET po opravljeni storitvi (ko je posnetek pripravljen) izda račun v tiskani obliki ali pa vam pošlje e-račun na vaš elektronski naslov. Elektronski račun je enakovreden tiskani obliki računa.
V primeru plačila v poslovnih prostorih podjetja prejme kupec natisnjeno potrdilo o vplačilu za storitev (avansni račun), ki še ni bila opravljena, račun pa prejme po opravljeni storitvi.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila in plačilom. Kasnejši ugovori glede pravilnosti izdanih računov niso možni.

V kolikor ste pravna oseba, ki je zavezanec za DDV, vam po plačilu storitev izstavimo avansni račun, po opravljeni storitvi pa prejmete račun v tiskani obliki oz. vam ga pošljemo po elektronski pošti.

Nakup za pravne osebe

Splošni pogoji poslovanja so enaki kot za fizične osebe.

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku izberete opcijo račun na podjetje, vnesete podatke podjetja oz. organizacije in potrdite strinjanje s pogoji poslovanja.

Oglasna elektronska sporočila

Elektronska sporočila STUDIOPLANET bodo poslana samo na e-naslove, ki se zbirajo preko kontaktnega obrazca za prejemanje naših obvestil na spletni strani www.studioplanet.si in kamor potrošniki sami prostovoljno vnašajo svoje podatke. Baze so bile lahko pridobljena kako drugače (Fb stran, itd), vendar vedno s pisnim ali elektronskim dovoljenjem potrošnika.

Vsa oglasna sporočila oz e-novice STUDIOPLANET bodo:

1. jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
2. pošiljatelj STUDIOPLANET bo jasno razviden,
3. različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
4. jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, ki bo tudi zelo lahko izvedljiv.
5. željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo STUDIOPLANET izrecno spoštoval in takega uporabnika odjavil od oglasne pošte oz. e-novic najkasneje v roku treh delovnih dni, najpogosteje pa nemudoma. Oglasna sporočila STUDIOPLANET bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Varnost

STUDIOPLANET uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. STUDIOPLANET v te namene uporablja Comodo Positive SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Pri plačilih z vsemi bančnimi karticami ste preusmerjeni na varne bančne strani kjer izvedete plačilo.

Piškotki:

Spletna stran www.studioplanet.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa vaše aktivnosti in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo.

Kaj so piškotki?
So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Zakaj so piškotki potrebni?
So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:
za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja).

Politika varstva osebnih podatkov

Vsebina:
1. Uvodno
2. Podatki o upravljavcu in osebi, pooblaščeni za varstvo podatkov
3. Osebni podatki
4. Podlage za obdelavo in nameni obdelave
5. Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava in posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
6. Čas hrambe osebnih podatkov
7. Skrb za varnost osebnih podatkov
8. Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov
9. Postopek uveljavljanja pravic
10. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
11. Veljavnost Politike

1. Uvodno

V podjetju Studioplanet, Imperiom d.o.o, Runkova 2, 1000 Ljubljana, ki stoji za Studioplanet.si (v nadaljevanju: “Studioplanet” ali “upravljavec”) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest Studioplanet.si ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”), zato sprejemamo to Politiko varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Politika), s katero svoje uporabnike na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave njihovih osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so jim te zagotovljene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”).
Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdomizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, uporabljeni v tej Politiki, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.
Politika skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ureja naslednja področja:
kontaktne informacije upravljavca in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države,
čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
skrb za varnost osebnih podatkov,
pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
postopek uveljavljanja uporabnikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Podatki o upravljavcu in osebi, pooblaščeni za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje Imperiom d.o.o., Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana. V podjetju Studioplanet je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu imperiomdoo@gmail.com

3. Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke:
osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek oz. ime firme, in naslov)
kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev),
podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Studioplanet, to so razni video produkcijske delavnice (podatek o dogodku, ki ste se ga udeležili, kraj in datum dogodka),
kanal in kampanjo – način pridobitve uporabnika oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija),
podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca,
podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger,
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.
Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: “zakonit interes”).

4. Podlage za obdelavo in nameni obdelave

StudioPlanet bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:
vaše soglasje oziroma privolitev,
izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
na podlagi zakonitega interesa,
izpolnjevanje pogodbene obveznosti.
Vaše osebne podatke bo Studioplanet obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Studioplanet od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.
Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti
V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.
Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:
pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju (svetovanje, priprava marketinških in prodajnih strategij, snemanje, izvedbo video produkcijskih delavnic…),
komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira Studioplanet

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve
Studioplanet bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:
za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o novi ponudbah (v standardih in v publikacijah), storitvah kot tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev svojih storitev (po predhodnem dogovoru tudi na njihovem naslovu),
za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,
za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.
V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova studio@studioplanet.si, tako, da sporočilo naslovite s: PREKLIC privolitve.
Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov tako, da pošlje sporočilo z naslovom PRIVOLITEV.
Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Studioplaneta
Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Studioplanet
Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
V določenih primerih bo lahko Studioplanet za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdomizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki ali/in brisanje določenih vrst osebnih podatkov.
Studioplanet bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:
Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo uporabniki storitev, za vodenje evidenc, koliko in katerih dogodkov se je udeležil uporabnik, za vodenje evidenc v zvezi s podeljenimi potrdili in certifikati.
Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

5. Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava in posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju Studioplanet in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.
Studioplanet vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.
Z uporabo Studioplanet spletnih mest in drugih storitev soglašate, da lahko Studioplanet posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa spodaj naštetim obdelovalcem. Navedeni obdelovalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili Studioplaneta, v mejah pooblastila, kot izhaja iz pogodbe med Studioplanet in obdelovalcem, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.
Studioplanet sodeluje z naslednjimi obdelovalci:
S podjetjem Jurs d.o.o računovodstvo , Lokrovec 7A, Lokrovec, 3000 Celje, ima Studioplanet za potrebe hrambe osebnih podatkov v digitalni obliki sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju in Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.
S podjetjem ANDRAŽ PRINČIČ S.P.
Damber 17, 5000 Nova Gorica, ima Studioplanet za storitve računovodskega programa Quibi sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju, Pogodbo o varovanju osebnih podatkov in Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.
S podjetjem WEBD, Globtel Internet, Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańskima, Poljska ima Studioplanet za potrebe najema virtualnih strežnikov sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju in Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

6. Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.
Osebne podatke, ki jih Studioplanet obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, hrani Studioplanet za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani Studioplanet podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Osebne podatke, ki jih Studioplanet obdeluje na podlagi zakona, hrani Studioplanet za obdobje, ki ga predpisuje zakon.
Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani Studioplanet trajno, do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Studioplanet take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.
Po preteku obdobja hrambe bo Studioplanet vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

7. Skrb za varnost osebnih podatkov

Studioplanet je zavezan k zaščiti vaših osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje z naslednjimi ukrepi:
podatke varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,
podatke varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
Studioplanet preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
Studioplanet zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, ko preneha namen, za katerega so bili zbrani,
Studioplanet omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni, posredovani ali drugače obdelani in kdo je to storil.
Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, njihovo uporabo in razkritje Studioplanet preprečuje z naslednjimi varnostnimi tehnologijami ter postopki:
kontrolo fizičnih dostopov,
zaklepanjem prostorov, omar, računalnikov,
hranjenjem nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih,
preprečitvijo vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca,
preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za drug namen, kot je določeno,
omejitvijo iznosov podatkov s strani zaposlenih,
kotroliranjem kopij in iznosov podatkov,
omejenim, evidentiranim in zavarovanim prenosom podatkov preko telekomunikacijskih omrežij,
odvzemom podatkov osebam, ki jim preneha pogodba pri pogodbenem obdelovalcu,
strogo ločitvijo od podatkov morebitnih drugih upravljavcev.

8. Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Studioplanet zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju Politike:
pravico dostopa do podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov,
pravico do ugovora.
Pravica dostopa do podatkov
Od Studioplaneta imate pravico dobiti potrditev, ali Studioplanet obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
nameni obdelave,
vrste osebnih podatkov,
uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.
Na podlagi vaše zahteve vam bo Studioplanet zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Studioplanet zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
Pravica do popravka
Od Studioplaneta imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Od Studioplaneta imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Studioplanet pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
Kadar Studioplanet v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Studioplanet razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.
Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate zahtevati, da Studioplanet omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
kadar Studioplanet osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Studioplanet, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Studioplanet, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do ugovora
Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Studioplanet ali tretja oseba. Studioplanet bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

9. Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate preko e-sporočil na studio@studioplanet.si ali jih naslovite v pisni obliki na upravljalca, in sicer na Studioplanet, Imperiom d.o.o, Runkova 2, 1000, Ljubljana.
Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.
Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Studioplanet lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Studioplanet podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.
Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Studioplanet:
zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

10. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov studio@studioplanet.si ali po pošti na naslov Studioplanet, Imperiom d.o.o, Runkova 2, 1000, Ljubljana.
Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

11. Veljavnost Politike

Politika velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.

Pritožbe in spori

STUDIOPANET spoštuje veljavno zakonodajo in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s ponudnikom storitev STUDIOPLANET lahko poveže telefonsko: 041 735 085 ali po elektronski pošti na studio@studioplanet.si

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Spore, ki jih ni moč rešiti po tej poti rešuje pristojno sodišče.

23.5. 2018

DATOTEKE ZA PRENOS